BioSpiro Podmiot Wprowadzający Produkt Do Obrotu

Produkt N-Forte S

N-Forte S jest Prostym Stałym Nieorganicznym Nawozem Makroskładnikowym – PFC1(C)(I)(a)(i) – zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009.

Witamy

azot długodziałający, wysokiej efektywności

N-Forte S jest specjalistycznym nawozem płynnym opartym na wolnodziałającej formule mocznikowej i polimerowej metylowanego mocznika, wzbogadzonym o wolnodziałającą siarkę.
Cechuje się bardzo wysoką efektywnością, zarówno w aplikacji nalistnej jak i doglebowej, ze względu na silne działanie „klejace”. N-Forte S dobrze przylega do liści i stopnowo  uwalnia azot dzięki naturalnej degradacji polimerowych wiazań metylowego mocznika.

Produkt n-forte s nawóz od biospiro
produkt n-forte s

N-Forte S - Płynny nawóz azotowy

Dawka, termin stosowania dolistnego

dawka 5 – 10 l/ha (liczba aplikacji 1-2)
od początku formowania lisci flagowego do pocżątku kłoszenia.

dawka 10 – 20  l/ha (liczba aplikacji 1-2)
od 8 liści właściwych do fazy intensywnego wzrostu korzeni.

dawka 20 l/ha (liczba aplikacji 1)
od fazy 8 liści

dawka 10 – 20 l/ha (liczba aplikacji 1-2)
od fazy zielonego pąka do końca kwitnienia.

dawka 10 -20 l/ha (liczba aplikacji 1-2) 
od zakrycia międzyrzędzi do końca kwitnienia.

dawka 10 -20 l/ha (liczba aplikacji 1-2) 
od zakrycia międzyrzędzi.

dawka 7 – 10 l/ha (liczba aplikacji 1-2) 
od początku wiązania główki.

dawka 10 -20 l/ha (liczba aplikacji 1) 
od końca kwitnienia.

Stosowanie doglebowe: przedsiewnie lub na poczatku wegetacji 60 – 80 l/ha

N-Forte S ogranicza zagrożenia zwiazane ze zbyt szybkim i nadmiernym pobraniem azotu przez rośliniy: poparzenie liści, wylęganie, osłabienie ścian komórkowych, wzrost podatności na choroby i szkodniki, spadek jakości plonu. 
N-Forte S eliminuje te zagrożenia, ponieważ N w nim zawarty zwiazany jest w łańcuch polimeru i uwalnia się, gdy roślina go potrzebuje w formie cząsteczki NH2 bezpośrednio włączonej do metabolizmu rośliny.
Nie stosować w mieszaninie ze środkami zawierajacymi zwiazki siarki lub miedzi, produktami olejowymi oraz roztworami o wysokim pH. Przed zastosowaniem w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami wykonać próbe mieszalności w osobnym naczyniu.

Charakterystyka N-Forte S

Skład % m/m

Azot N całkowity = 24% - 30,2%

w tym:

Azot N amidowy = 35%
Azot N w formie polimeru metylowanego mocznika = 40%
Azot N amonowy = 25%
Siarka SO3 = 12,5 - 11.00%
skład maxcalc brzeg biospiro
pl_PL