BioSpiro Importer

Produkt RSM 32

Produkt nawozowy UE:
PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz
makroskładnikowy. Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Witamy

Technologia składników odżywczych Acrotech

Produkt RSM 32 Genesis jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Obecność trzech
form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej. Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesno wiosennych terminów nawożenia. Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu.

produkt rsm 32, nawóz azotowy
produkt rsm 32 oferuje biospiro Brzeg

RSM 32 to Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Zalecenia stosowania

dawka 260 – 450 l/ha

dawka 330 -500 l/ha

dawka 200 – 400 l/ha

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot
• Wysoka zawartość białka
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

Pakowanie, transport

RSM 32 pakowany jest do:
• cystern lub autocystern stalowych,
• pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
• innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

Formuła nawozu: N 32

Gęstość: 1,32 kg/dm3 (m/m)

Azot N całkowity = 32% (m/m)
Azot N azotanowy = 8,0% (m/m)
Azot N amonowy = 8,0% (m/m)
Azot N amidowy = 16,0% (m/m)
skład maxcalc brzeg biospiro
pl_PL