BioSpiro Podmiot wprowadzający produkt do obrotu

Produkt PoliHumik

produkt polihumik - logo

Płynny koncentrat kwasów huminowych i fulwowych ekstarahowanych z leonardytów

Witamy

Stymulator wzrostu

Produkt PoliHumik jest płynnym organicznym stymulatorem wzrostu roślin oraz polepszaczem gleb. Unikalna formuła  kwasów huminowych, fulwowych i humin w połączeniu z naturalnymi odiuwantami oraz borem. Produkt PoliHumik wpływa na poprawę stanu odżywiania roślin oraz żyzność gleby. Wpływa stymulująco na procesy życiowe mikroorganizmów glebowych oraz roślin, także przyspiesza rozkład resztek pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę. Uzupełnia niedobory boru, niezbędnego mikroelementu dla roślin oraz ogranicza wypłukiwanie herbicydów.

PoliHumik wpływa na poprawę stanu odżywiania roślin oraz żyzność gleby

Zalecenia stosowania

Zalecana dawka: 5 l stymulatora w 300 l wody na ha bezpośrednio po siewie roślin, druga dawka 10l stymulatora w 500 l wody na 1 ha w fazie 2 – 3 liści. Stymulator PoliHumik należy stosować w formie oprysku.

Doglebowo – w czasie rozpoczęcia wegetacji opryskać powierzchnię gleby wokół roślin lub pasów wzdłuż rzędów roślin, stosując 15 l stymulatora na 1 ha, przy użyciu 500 l wody.
Dolistnie – opryski wykonywać stosując 1% roztwór ( 5 l stymulatora dopełnić wodą do 500 L ). Pierwszy zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych w pełni wyrośniętych liści lub przed kwitnieniem w owocujących sadach/plantacjach , a drugi oprysk – 3 tygodnie później  lub po kwitnieniu.

W gruncie i pod osłonami. Zalecana dawka 5-10 l stymulatora na hektar w 500 l wody bezpośrednio po wysadzeniu ( 5 – 100 ml stymulatora w 5 l wody
na 100 cm 2 ). Druga dawka po 2 – 3 tygodniach od wysadzenia w ilości 5 – 10 l stymulatora na hektar w ilości 5 – 10 l stymulatora na hektar w 500 l wody ( 50 -1 00 ml stymulatora 5 litrów wody na 100 m2 ). 

Ukorzenianie sadzonek. Zalecana dawka do stosowania doglebowego: 5 l stymulatora w 500 l wody na 1 ha ( 50 ml stymulatora w 5 l wody na 100 m2 ) Stymulator stosować jednorazowo do podlania  bezpośrednio po wysiewie lub sadzonkowaniu.
Opryskiwanie sadzonek. Zalecana dawka 5 do 10 l stymulatora w 50 l wody na 1 ha ( 50 -100 ml stymulatora w 5 l wody na 100 m2 ).
Traktowanie roślin po wysiewie lub sadzeniu na miejsce stałej uprawy. Zalecana dawka do stosowania doglebowego: 5 l stymulatora w 20.000 l wody na 1 ha ( 50 ml stymulatora w 200 l wody na 100 m2 ). 

Korzyści ze stosowania

• Wyższe plony
• Większy przyrost masy zielonej
• Organiczne wymywanie składników pokarmowych z gleby
• Organiczne wypłukiwanie herbicydów w mieszaninach
• Stabilizuje poziom próchnicy w glebie

Pakowanie, transport

Dostępny w opakowaniach:
 1 litr
5 litrów
20 litrów
1000
 litrów

Formuła nawozu: PoliHumik

Zawartość substancji humusowych: 15% m/m w tym :

Kwasy huminowe = 13,5% (m/m)
Kwasy fulwowe = 1,5% (m/m)
Potas (K) = 2,8% (m/m)
Bor (B) = 0,4% (m/m)
Węgiel org.=20% (m/m)
skład maxcalc brzeg biospiro
pl_PL